Primăria Comunei Lazuri de Beiuş
Înapoi la:HomeSunteţi la:ACHIZITII PUBLICE
Str. Principală nr.95 +40 259.32.91.32 primaria.lazuridebeius@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa
Achizitii Publice________Modificată în : 10.05.2017
Pag. în lucru
Pentru pagina.Achizitii Publice
Autoritate contractanta
COMUNEI LAZURI DE BEIUȘ
 
Detalii anunț
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
CPV: 71354300-7 -  Servicii de cadastru (Rev.2)
Descrierea contractului: Avand in vedere contractul de finantare Nr 8974/29.08.2014 in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara, incheiat intre Comuna Lazuri de Beius si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI), care are ca obiect finantarea unor lucrari de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale, pentru anul 2016, in conformitate cu prevederile art. 34. alin. 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 9 alin.(34.1)-(34.12) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 din Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea catre beneficiar a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de catre unitatile administrativ teritoriale, aprobate prin Ordinul ANCPI Nr 819/2016 contractararea acestor servicii reprezinta o necesitate si oportunitate in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale la nivelul comunei Lazuri de Beius..
Valoarea estimata fără TVA: 20.500 lei fără T.V.A., la care se adaugă TVA (20 %) în valoare de 4.100 de lei, valoarea inclusiv T.V.A. a investiţiei fiind de 24.600 lei.
Condiții contract: Având în vedere termenul redus de realizare a serviciului, autoritatea contractantă decide, în urma consultării pieței de profil, demararea prezentei cumpărări directe pentru o cantitate de 410 imobile, la o valoare unitară de 60 lei/carte funciară.
Conditii participare: CONDITIE OBLIGATORIE DE PARTICIPARE A OPERATORULUI ECONOMIC OFERTANT ESTE INSCRIEREA SA VALIDA IN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 05.09.2016
Informatii suplimentare: Oferta poate fi depusă la sediul autorității contractante, pana cel tarziu la data de 05.09.2016, ora 10,00. Ofertele primite, pana la data si ora limita vor fi analizate. Achizitorul va instiinta ofertantul a carei oferta este admisibila si castigatoare pe e-mail. Oferta declarata castigatoare se posteaza in catalogul electronic de produse/servicii/ lucrari din sistemul electronic de achizitii publice, in cel mult 24 de ore de la comunicarea rezultatului, pentru a fi initiata cumpararea directa on-line. In cazul in care produsele nu se pot achizitiona online, ofertantul declarat castigator isi va pierde calitatea de castigator. Atentie! Prezenta procedura este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii, continute de OUG 34/2006 si HG 925/2006, nu se aplica. Alte informatii, se pot obtine de la responsabil achizitie Szatmari Carolina; tel.: +40 742 915 968.
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: